❖ Таксата за международна доставка ще бъде изчислена автоматично по време на плащане. ❖

Общи Условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО. Тези Условия за ползване („Условия за ползване“) определят правно обвързващите условия за използването на Max Racing Exhaust Продукти (“Max Racing”) уебсайтове и мобилни приложения и съдържащите се в тях услуги (поотделно и колективно „Услугите”). Използвайки която и да е от Услугите, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване. Вие сте упълномощени да използвате Услугите само ако сте съгласни да спазвате всички приложими закони и тези Условия за ползване. Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване и ги запазете. Ако не сте съгласни с него, трябва незабавно да прекратите използването на Услугите.
За да участвате в определени Услуги, може да се наложи да изтеглите софтуер или съдържание и/или да приемете допълнителни правила и условия. Освен ако не е предвидено друго в допълнителните правила и условия, приложими към Услугите, в които избирате да участвате, тези допълнителни условия са включени в тези Условия за ползване.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Услугите не са достъпни за лица под 18 години. Вие декларирате и гарантирате, че сте пълнолетни, за да сключите обвързващ договор. Max Racing може по свое усмотрение да откаже да предложи някои или всички Услуги на което и да е физическо или юридическо лице и/или да промени своите критерии за допустимост по всяко време без предизвестие. Не можете да използвате Услугите, ако Max Racing преди това ви е забранил да използвате Услугите и/или е закрил акаунта ви.

УСЛУГИ

Услугите могат да бъдат модифицирани, актуализирани, прекъснати, спрени или прекратени по всяко време от Max Racing без предизвестие или отговорност.

РЕГИСТРАЦИЯ

Като условие за използване на определени Услуги, от вас се изисква да се регистрирате и да представлявате, гарантирате и давате договор, който сте предоставили Max Racing с точна, вярна и пълна информация за регистрация, включително, но не само, вашето име („Потребителско име“), имейл адрес и парола и да поддържате вашата регистрационна информация точна и актуална. Неспазването на това ще представлява нарушение на настоящите Условия за ползване, което може да доведе до незабавно прекратяване на вашия акаунт. Вие не трябва:

 • Да предоставите невярна лична информация (включително фалшиво потребителско име) или да създадете акаунт за някой друг освен за себе си;
 • Създаване на множество акаунти; или
 • Използвайте потребителско име, което е: (i) името на друго лице с намерението да се представяте за това лице; (ii) предмет на каквито и да било права на лице, различно от вас, без подходящо разрешение; или (iii) по друг начин обидни, вулгарни, неприлични или по друг начин незаконни.

Max Racing си запазва правото да откаже регистрация или да анулира вашия акаунт по свое усмотрение. Вие носите цялата отговорност и носите отговорност за дейността, която се извършва във вашия акаунт, и ще носите отговорност за поддържането на поверителността на вашата парола. Вие се съгласявате никога да не използвате акаунта на друг потребител без предварително изрично разрешение от този потребител. Веднага ще уведомите Max Racing в писмена форма за всяко неразрешено използване на вашия акаунт или други нарушения на сигурността, свързани с акаунта.

CONTENT

Цялото Съдържание (както е дефинирано по-долу), независимо дали е публично публикувано или предадено частно, е изключителна отговорност на лицето, което е създало това Съдържание. Max Racing не може да гарантира автентичността и/или точността на всяко Съдържание или данни, които потребителите могат да предоставят за себе си. Вие потвърждавате, че цялото Съдържание, до което осъществявате достъп с помощта на Услугите, е на ваш собствен риск и вие ще носите цялата отговорност за всяка щета, загуба или вреда за вас или която и да е друга страна, произтичаща от това. Терминът „Съдържание“ включва, без ограничение, всяка информация за местоположение, видеоклипове, коментари, информация, данни, текст, снимки, софтуер, скриптове, графики и интерактивни функции, генерирани, предоставени или по друг начин направени достъпни от Max Racing на или чрез Услугите.

Max Racing CONTENT

Цялото съдържание, с изключение на потребителското съдържание (както е дефинирано по-долу), използвано на или чрез Услугите (“Max Racing Съдържание“) е защитено от авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и/или други права на собственост и закони, както е приложимо. Max Racing и неговите лицензодатели притежават и запазват всички права, права на собственост и интереси в Max Racing Съдържанието и услугите. Съгласно настоящите Условия за ползване, Max Racing с настоящото ви предоставя ограничен, неизключителен, отменим, неподлежащ на сублицензиране и непрехвърляем лиценз за използване на Max Racing Съдържание (с изключение на какъвто и да е софтуерен код) единствено за ваша употреба във връзка с разглеждане и използване на Услугите. С изключение на вашето собствено потребителско съдържание, не можете:
(i) качване или публикуване Max Racing Съдържание, включително без ограничение във всеки интернет, интранет или екстранет сайт или включване на информацията в друга база данни или компилация;
(ii) копирате, променяте, превеждате, публикувате, излъчвате, предавате, разпространявате, изпълнявате, показвате, създавате производни произведения на или продавате всякакви Max Racing Съдържание, което се появява на или чрез Услугите;
(iii) да използвате някое от Max Racing Съдържание за всякакви други цели, освен предвидените тук.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Вие носите цялата отговорност за снимките, профилите (включително вашето име, изображение и образ), съобщения, бележки, текст, информация, музика, видео, реклами, обяви и друго съдържание, което добавяте, качвате, изпращате, публикувате, публикувате , или показване (наричано по-нататък „публикуване“) във или чрез Услугите, или предаване на или споделяне с други потребители (наричано заедно „Потребителско съдържание“). Нямате право да публикувате, предавате или споделяте Потребителско съдържание във или чрез Услугите, което не сте създали или за което нямате разрешение да публикувате. Вие разбирате и се съгласявате с това Max Racing може да изтрие или премахне (без предизвестие) всяко Потребителско съдържание по свое усмотрение, по каквато и да е причина или без причина, включително Потребителско съдържание, което по преценка на Max Racing, нарушава настоящите Условия за ползване или може да е обидно, незаконно или да нарушава правата на, да навреди или да застраши безопасността на потребители или други. Вие разбирате, че всяко потребителско съдържание, премахнато от вас или Max Racing може да се запази в резервни копия за разумен период от време (но след премахването няма да бъде споделяно с други) или може да остане при потребители, които преди това са имали достъп или изтеглили Потребителско съдържание.

Max Racing не одобрява и няма контрол върху потребителското съдържание. Не е задължително потребителското съдържание да се преглежда от Max Racing преди публикуването и не отразява непременно мненията или политиките на Max Racing. Max Racing не поема отговорност за наблюдение на услугите за неподходящо потребителско съдържание или поведение. Ако по всяко време Max Racing избира, по свое усмотрение, да наблюдава Услугите, Max Racing въпреки това не поема никаква отговорност за потребителското съдържание, никакво задължение да променя или премахва неподходящо потребителско съдържание, освен ако не се изисква от приложимото законодателство, и никаква отговорност за поведението на потребителя, който изпраща такова потребителско съдържание. Max Racing не дава никакви гаранции, изрични или косвени, по отношение на Потребителското съдържание или по отношение на точността и надеждността на Потребителското съдържание или какъвто и да е материал или информация, които предавате на други потребители. Вие носите пълната отговорност, за своя сметка, за създаването на резервни копия и замяната на всяко потребителско съдържание, което публикувате в или чрез Услугите. Max Racing няма да носи отговорност за загубено потребителско съдържание в резултат на:
(i) премахване на потребителско съдържание от Max Racing съгласно настоящите Условия за ползване;
(ii) прекратяване на Услугите;
(iii) всякакви хардуерни, софтуерни или други технически повреди.

Чрез изпращането на Потребителско съдържание чрез Услугите вие ​​с настоящото правите и давате Max Racing (и неговите правоприемници и правоприемници) световен, неизключителен, безвъзмезден, напълно платен, подлицензируем и прехвърлим лиценз за използване, копиране, редактиране, модифициране, възпроизвеждане, разпространение, изготвяне на производни произведения на, показване, изпълнение и по друг начин да използвате напълно Потребителското съдържание във връзка с Услугите или тяхното промоциране или за всяка друга цел (търговска, рекламна или друга), включително без ограничение, за маркетингови и промоционални цели във всякакви медийни формати и чрез всякакви медийни канали, независимо дали са известни сега или създаден по-нататък. Вие също така правите и предоставяте на всеки потребител на Услугите неизключителен лиценз за достъп до вашето Потребителско съдържание чрез Услугите и за използване, редактиране, модифициране, възпроизвеждане, разпространение, изготвяне на производни произведения на и показване на такова Потребителско съдържание във връзка с тяхното използване на Услугите. Вие потвърждавате, че други потребители на услугите могат да изтеглят вашето потребителско съдържание и това Max Racing няма да носи отговорност за щети, загуби или вреди, произтичащи от такова изтегляне на вашето потребителско съдържание. Вие заявявате и гарантирате, че имате всички права да предоставяте такива лицензи на Max Racing и потребителите на Услугата без нарушаване или нарушаване на каквито и да е права на трети страни, включително, без ограничение, всякакви права за поверителност, права за публичност, авторски права, договорни права или всяка друга интелектуална собственост или права на собственост. Вие се съгласявате да плащате за всички възнаграждения, такси и всякакви други суми, дължими на което и да е физическо или юридическо лице поради каквото и да е Потребителско съдържание, публикувано от вас във или чрез Услугите.

ЗАБРАНЕНО ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ И ЗАБРАНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Следва частичен списък на Потребителско съдържание и дейности, които са незаконни и/или забранени в Услугите. Max Racing си запазва правото да разследва и да предприема подходящи правни действия срещу всеки, който в Max Racingпо свое собствено усмотрение, нарушава тази разпоредба, включително, без ограничение, премахване на обидната комуникация от Услугите, прекратяване на достъпа и използването на Услугите от нарушителите и докладване на нарушителите на съответните правни органи. Забраненото потребителско съдържание включва, но не се ограничава до потребителско съдържание, което по усмотрение на Max Racing:

 • Нарушава правата на трети страни, включително нарушаване на поверителност, авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна, морално право, право на поверителност, право на публичност или всяка друга интелектуална собственост или право на собственост;
 • Включва нечии документи за самоличност, номера или чувствителна финансова или лична информация;
 • Е явно обидно и/или насърчава расизъм, фанатизъм, омраза или физическо увреждане от всякакъв вид срещу която и да е група или индивид;
 • Тормози или пропагандира тормоз на друго лице;
 • Експлоатира хора по сексуален или насилствен начин;
 • Съдържа голота, насилие или други обидни теми или съдържа връзка към уебсайт за възрастни или друг неподходящ уебсайт;
 • Изисква лична информация от лица под 18 години;
 • Популяризира информация, за която знаете, че е невярна или подвеждаща, или насърчава незаконни дейности или поведение, което е обидно, заплашително, неприлично, клеветническо или клеветническо;
 • Популяризира незаконно или неоторизирано копие на защитена с авторски права или патентована работа на друго лице, като например предоставяне на пиратски компютърни програми или връзки към тях, предоставяне на информация за заобикаляне на инсталирани от производителя устройства за защита срещу копиране или предоставяне на пиратска музика или видео или връзки към пиратска музика или видео файлове;
 • Включва предаване на „нежелана поща“, „верижни писма“ или нежелана масова поща, незабавни съобщения, „спам“ или „спам“;
 • Освен това, популяризира или включва каквато и да е престъпна дейност или предприятие или предоставя информация с инструкции за незаконни дейности, включително, но не само, производство или закупуване на незаконни оръжия или вещества, нарушаване на нечия неприкосновеност на личния живот или предоставяне или създаване на компютърни вируси;
 • Изисква пароли или лична идентифицираща информация за търговски или незаконни цели от други потребители;
 • Включва търговски дейности или начинания и/или продажби без нашето предварително писмено съгласие Max Racing, т.е. конкурси, лотарии, бартер, реклама или пирамидални схеми; и/или
 • Нарушава действащото законодателство.

Забранените дейности включват, но не се ограничават до следните дейности:

 • Престъпна или деликтна дейност, включително детска порнография, измама, трафик на неприлични материали, търговия с наркотици, хазарт, тормоз, преследване, спам, спам, изпращане на вируси или други вредни файлове, нарушаване на авторски права, търговски марки или патенти или кражба на търговски тайни;
 • Използване на каквато и да е информация, получена от Услугите, с цел тормоз, злоупотреба или нараняване на друго лице;
 • Опит да се представяте за друг потребител или лице;
 • Записване, копаене или обработка на информация за други потребители;
 • Съберете или изчистете всяко Съдържание от Услугата;
 • Рекламиране или привличане на потребители да купуват или продават продукти или услуги чрез Услугите;
 • Намеса, прекъсване или създаване на неоправдана тежест върху Услугите или мрежите или услугите, свързани с Услугите;
 • Премахване, заобикаляне, деактивиране, повреждане или друга намеса в функции, свързани със сигурността на Услугите или функции, които налагат ограничения върху използването на Услугите;
 • Всяко автоматизирано използване на Услугите, като например използване на скриптове за добавяне на приятели или изпращане на коментари или съобщения; и/или
 • Използване на Услугите по начин, несъвместим с всички приложими закони и разпоредби.

САЙТИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Услугите може да съдържат (или може да бъдете изпратени чрез Услугите) връзки към други уебсайтове, приложения или услуги („Сайтове на трети страни“) и/или статии, снимки, текст, графики, снимки, дизайни, музика, звук, видео , информация, приложения, софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи или произхождащи от трети страни („Съдържание на трети страни“). Такива сайтове на трети страни и съдържание на трети страни не се разследват, наблюдават или проверяват за точност, уместност или пълнота от Max Racing, и Max Racing не носи отговорност за каквито и да било сайтове на трети страни, достъпни чрез услугите, или съдържание на трети страни, публикувано, достъпно чрез или инсталирано от услугите, включително съдържанието, точността, обидата, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в трети Сайтове на страни или съдържание на трети страни. Ако решите да напуснете Услугите и да получите достъп до сайтове на трети страни или да използвате или инсталирате съдържание на трети страни, вие правите това на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че нашите условия и политики вече не са приложими. Вие потвърждавате и се съгласявате с това Max Racing няма да носи отговорност, пряко или непряко, за щети, загуби или вреди, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на Сайт на трета страна или Съдържание на трета страна.

СПОРОВЕ

Вие носите цялата отговорност за взаимодействието си с други потребители на Услугите. Max Racing си запазва правото, но не се задължава, да наблюдава спорове между вас и други потребители.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ & Рекламации

Връщането, възстановяването на средства и замяната са приложими само за онлайн поръчки за покупка, създадени и попълнени от нашия официален уебсайт (www.maxracing.co).

За поръчки от Малайзия

Политиката за връщане е доста ясна. Ако не сте доволни от вашите продукти, закупени директно от нашия Max Racing Exhaust официален сайт. Можете да го върнете или замените в рамките на 30 дни от покупката. Нашият екип ще провери и обработи вашето връщане веднага щом го получим за сумата на покупката минус първоначалните такси за доставка и всички допълнителни такси (включително такса за транзакция и комисионна за платформа, ако сте закупени от други пазари). 20% допълнителна такса от стойността на върнатите стоки ще бъде направена при получаване на върнатите стоки. Моля, имайте предвид, че може да отнеме до 10 работни дни, преди кредитът да се покаже във вашия акаунт, ако връщането е валидно.

За международни поръчки

Ако не сте доволни от вашите продукти, закупени директно от нашия Max Racing Exhaust официален сайт. Можете да го върнете или замените в рамките на 30 дни от покупката. Нашият екип ще провери и обработи вашето връщане веднага щом го получим за сумата на покупката минус първоначалните такси за доставка и всички допълнителни такси (включително такса за транзакция и комисионна за платформа, ако сте закупени от други пазари). 20% допълнителна такса от стойността на върнатите стоки ще бъде направена при получаване на върнатите стоки. Моля, имайте предвид, че може да отнеме до 7-14 работни дни, преди кредитът да се покаже във вашия акаунт след одобрение на върнатия артикул.


Правила за анулиране

Направен по поръчка Max Racing продуктите са продукти, които не са посочени на нашия официален уебсайт (www.maxracing.co).
* Изрично не се приемат всякакви направени по поръчка, специални поръчки и поръчки, платени на изплащане, анулиране на поръчка, връщане и възстановяване на сума.

За анулиране на поръчка преди изпращането ще бъде начислена допълнителна такса от 20% такса за анулиране (включваща валутна транзакция, банкови такси, такса за обработка, услуга за анулиране и други такси за обслужване), когато е приложимо.

При анулиране на поръчка, след като е била изпратена, вие ще носите отговорност за разходите за връщане на стоките до нас. 20% допълнителна такса от стойността на върнатите стоки ще бъде направена при получаване на върнатите стоки.

 • Всички анулации поради промяна на решението няма да бъдат приети. Ако доставеният артикул е правилният поръчан артикул и не е дефектен, няма да се счита за възстановяване на сумата.

* Размяна на артикул за метод на плащане на вноски, моля, свържете се с нашето обслужване на клиенти за съдействие.


Преди да поискате връщане

Моля, проверете дали продуктите отговарят на следните условия, в съответствие с нашите условия за продажба:

 • Връщания или възстановявания на суми ще се приемат само в рамките на 30 дни от покупката, никакви връщания, възстановявания на суми и замени няма да бъдат издавани след 30 дни от покупката.
 • Трябва да имате доказателство за покупка (номер на фактура за поръчка и касова бележка)
 • Артикулите, закупени на изплащане и или са изработени по поръчка, не отговарят на условията за връщане и възстановяване на средства.
 • Връщания се приемат само ако продуктите са в първоначалното им състояние, неповредени без никакви използвани/монтирани знаци, изрязани, заварени, надраскани или каквито и да било физически наранени от която и да е страна, все още без всички етикети, предпазно фолио и включени специални аксесоари, всякакви безплатни подаръци , ваучери, получени с него.
 • Консумативи като филтри, капаци на филтри, гумени стойки и т.н. не могат да бъдат върнати.
 • Всеки артикул, закупен за някой друг, който просто не го иска, не отговаря на условията за възстановяване или връщане.
 • Всички анулации поради промяна на решението няма да бъдат приети. Ако доставеният артикул е правилният поръчан артикул и не е дефектен, няма да се счита за възстановяване на сумата.

Процедура за връщане

За да върнете артикул, трябва да се свържете с нашата поддръжка/услуги за клиенти и да следвате трите стъпки по-долу:

 1. Опаковайте продукта в оригиналната му опаковка
 2. Прикрепете етикета с адреса, даден от нашата поддръжка на клиенти, върху пакета/пратката
 3. Изпратете го обратно до нас

Моля, уведомете ни и докажете разписката си за връщане на пратка в отдела за обслужване на клиенти, ако сте кандидатствали за връщане на пратка. Нашата поддръжка на клиенти ще се върне към вас, когато върнатата ви пратка пристигне на нашия сайт. Препоръчва се пратката за връщане да бъде изпратена чрез куриер, който предоставя актуализация в реално време, което позволява и на двете страни да проследяват пратката по всяко време.


За връщане на получен дефектен или грешен артикул

Ако външната опаковка на доставената пратка е видимо повредена:

Попитайте куриера дали може да ви изчака, за да проверите състоянието на продуктите. Ако куриерът е съгласен, проверете продукта и отхвърлете пакета, ако е повреден. Ще трябва да направите снимка на колета за целите на рекламирането по-късно.

Ако полученият закупен артикул е повреден, вдлъбнат или счупен при пристигането и куриерът е напуснал:

Моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти в рамките на 24 часа от получаването на колета с подкрепящи документи като доказателство:

 • Оригиналната търговска фактура в колета
 • Снимки и/или видеоклипове по-долу:
 1. получената пратка (с номер на доставка/номер на въздушна сметка) преди разопаковане,
 2. колетът е отворен с артикула вътре,
 3. артикулът и
 4. дефектната област(и) на артикула.

Ако бъде получен грешен артикул

Моля, свържете се с нашето обслужване на клиенти в рамките на 24 часа след получаване.


Моля записвайте си

 • Върнат продукт без разписка за обратна пратка и/или известие от нашето обслужване на клиенти ще бъде проблем, при такива обстоятелства неизвестното върнато възстановяване/плащане за връщане никога няма да бъде извършено.
 • Вие ще трябва да покриете таксите за доставка при връщане и нашият екип ще провери върнатия продукт, преди да възстанови предишното ви плащане.
 • Сумите за възстановяване и/или одобренията за връщане и замяна на продукти се базират на проверка на състоянието на върнатия продукт. При определени обстоятелства (напр. силно повредени продукти при доставката, предполагаеми повреди, причинени от човека и т.н.), няма да се приемат възстановявания/връщания/замени.
 • Вашето възстановено плащане ще бъде само изплащане към първоначалния метод на плащане или чрез кредитна карта, VISA, Mastercard, PayPal или директен банков превод. Нашият екип никога няма да извърши плащане за възстановяване на средства към НИКАКЪВ метод на плащане или портфейл на трета страна, които са различни от първоначалния платен метод
 • Ние си запазваме правото да отхвърлим всяко анулиране, връщане, замяна и възстановяване на суми, считани за неподходящи или неразумни.
 • Запазваме си правото да правим корекции на условията по-горе, ако е необходимо.

Правила за поверителност

Използването на Услугите и предоставената информация се регулира от нашите Политика за Поверителност, който е включен в настоящите Условия за ползване чрез тази препратка.

СМЯНА

Max Racing може да променя тези Условия за ползване от време на време и тази промяна ще влезе в сила при публикуване на Max Racingуебсайта на (www.maxracing.co). Вие се съгласявате да бъдете обвързани с всяка промяна на тези Условия за ползване, когато използвате която и да е от Услугите след публикуването на такава промяна. Поради това е важно да преглеждате тези Условия за ползване редовно, за да сте сигурни, че сте актуализирани относно всички промени.

ОТКАЗ

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАС Е НА ВАШ РИСК. ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА „КАКТО Е“, „С ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“, И MAX RACING ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШЕНИЕ И ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО. MAX RACING НЕ ДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО Е ТОЧНО, НАВРЕМЕННО, НЕПРЕКЪСВАЕМО, БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ИЛИ ЧЕ ТАКИВА ПРОБЛЕМИ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ. MAX RACING НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА Е ГРЕШКА, ПРОПУСКАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ, ИЗТРИВАНЕ, ДЕФЕКТ, ЗАБАВЯНЕ В РАБОТАТА ИЛИ ПРЕДАВАНЕТО, ПОВРЕДА В КОМУНИКАЦИОННАТА ЛИНИЯ, КРАЖБА ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕ ИЛИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ПРОМЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА КОМУНИКАЦИЯ. MAX RACING НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКА НЕИЗПРАВНОСТ НА КОЯТО И ДА Е ТЕЛЕФОННА МРЕЖА ИЛИ ЛИНИИ, КОМПЮТЪРНИ ОНЛАЙН СИСТЕМИ, СЪРВЪРИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ, КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, СОФТУЕР, ПОВРЕДА НА НЯКАКВА ИМЕЙЛ ИЛИ ПЛЕЪРИ ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ЗАДЪРЖАНЕ НА ТРАФИКА В ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ ИЛИ КОМБИНАЦИЯ ОТ ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВА НАВРЕДА ИЛИ ЩЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ ИЛИ НА КОМПЮТЪР НА НЯКОЕ ЛИЦЕ, СВЪРЗАНИ С ИЛИ РЕЗУЛТАТ ОТ УЧАСТИЕ ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА MAX RACING НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИЧНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ СМЪРТ, В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ОТ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО ВЪВ ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, ИЛИ ОТ ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ, НЕЗАВИСИМО ТО ОНЛАЙН ИЛИ ОФЛАЙН.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ НА MAX RACING, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КАКТО И ДА Е ВЪЗНИКНАЛА ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА, ПОТРЕПЯНА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО ОТ ВАША СТРАНА, Е ИЗРИЧНО ИЗКЛЮЧЕНО В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, ОСВЕН ТАКАВА, АКО СЪД ПОСТАНОВИ КОМПЕТЕНТЕН СЪД НА MAX RACING, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (КАКТО ПРИЛОЖИМОТО) Е ВЪЗНИКНАЛА, ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА ТАКАВА ОТГОВОРНОСТ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕН ОБЩО ДО ЕДНА ХИЛЯДА MYR RINGGITS (RM1000). ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СЕ MAX RACING, НИТО НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПО ДОГОВОР, ДЕЛИКТИТ, ОБЯЗНА ОТГОВОРНОСТ, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ИЛИ СПРАВЕДЛИВА ТЕОРИЯ ИЛИ ДРУГО (И ДАЛИ ИЛИ НЕ MAX RACING, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СА ИМАЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗНАНИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОВЪРЗВАЩИ ДО ТАКАВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА) ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО ЗА:

 • НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ;
 • ЗАГУБА НА ДЕЙСТВИТЕЛНИ ИЛИ ОЧАКВАНИ ПЕЧАЛБИ;
 • ЗАГУБА НА ПРИХОДИТЕ;
 • ЗАГУБА НА ДОБРА ВОЛЯ;
 • ЗАГУБА НА ДАННИ;
 • ЗАГУБА НА ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ;
 • ИЗПИЛАН РАЗХОД; ИЛИ
 • РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА НА ЗАМЕНЯЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Този раздел съдържа разпоредбите на Закона за правната професия от 1976 г. на Малайзия и всички правила и разпоредби, създадени съгласно него.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и освобождавате от отговорност Max Racing, нейните преки и косвени (чрез един или повече посредници) дружества майки, дъщерни дружества и свързани дружества и техните или техните съответни контрагенти, директори, служители, служители, представители, собственици, партньори, акционери, служители, принципали, агенти, предшественици, наследници, правоприемници, счетоводители и адвокати от и срещу всякакви дела, действия, искове, производства, щети, споразумения, съдебни решения, наранявания, отговорности, задължения, загуби, рискове, разходи и разноски (включително, без ограничение, адвокатски хонорари и съдебни разходи), свързани с или произтичащи от: Услугите; Вашето използване на Услугите; вашето потребителско съдържание; вашата измама, нарушение на закона или умишлено неправомерно поведение; и всяко нарушение от ваша страна на тези Условия за ползване.

РАЗНИ

Тези Условия за ползване и споразуменията, политиките и условията, към които се отнасят, представляват цялото споразумение между вас и Max Racing относно използването на Услугите. Провалът на Max Racing за упражняване или налагане на което и да е право или разпоредба от тези Условия за ползване няма да действа като отказ от такова право или разпоредба. Заглавията на разделите в тези Условия за ползване са само за удобство и нямат правно или договорно действие. Тези Условия за ползване действат в най-пълната степен, допустима от закона. Ако някоя разпоредба от настоящите Условия за ползване е незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба се счита за отделима от тези Условия за ползване и не засяга валидността и изпълнимостта на останалите разпоредби.

Ако имате въпроси относно тези Условия за ползване, моля, свържете се с Max Racing на адрес:

MAX RACING ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СДН БХД
13, Jalan Industri Impian,
Taman Industri Impian,
14000, Букит Мертаджам
Пулау Пинанг, Малайзия

Дата на влизане в сила: 1 януари 2021 г

Запазваме правото си да отказваме услуги по всяко време на всеки по някаква причина и основание.

Разбирате, че вашето съдържание (без да включва информация за кредитна карта), може да се прехвърля нешифровано и да включва (а) предавания през различни мрежи; и (б) промени, за да се съобразят и адаптират към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на прехвърляне през мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате която и да е част от Услугата, използването на Услугата, или достъп до Услугата или какъвто и да е контакт на сайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас .

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или засягат по друг начин

Уважаеми собственик на Max Racing exhaust система,

Благодарим ви, че избрахте Max Racing. Тъй като сте на път да регистрирате своя Max Racing exhaust система и създайте акаунт за тази цел, моля, отделете време, за да превъртите надолу и да прочетете тези Общи условия на Max Racing Портал за регистрация.

Основната цел на портала е регистрация на вашите Max Racing продукт(и), за да проверите неговата/тяхната автентичност. Моля, имайте предвид, че регистрацията е възможна само за оригинал Max Racing изпускателни системи за мотоциклети или автомобили, произведени на или след 1 януари 2019 г., със сериен номер, гравиран върху системата (за подробности, моля, вижте глава „Регистрация на продукт(и), допустимост).

Използването на портала за регистрация на Akrapovič (наричан по-долу „порталът“) е предмет на условията за използване, отказ от отговорност, бележка за авторски права и информация за защита на личните данни, както е посочено по-долу или като следвате връзките в долната част на страницата. С настройването на вашия акаунт и използването на портала, вие се съгласявате с тези Правила и условия (наричани по-долу „Правила и условия“).

Чрез регистрация Max Racing Exhaust продукти, ако сте съгласни с тези Общи условия, ще се счита, че сключвате правно споразумение с Max Racing Exhaust (наричан по-долу „Max Racing“, „ние“, „нас“ или „наши“, докато вие ще бъдете наричани „потребител“, „вие“ или „ваши“) по отношение на вашите Max Racing Exhaust акаунт и вашето използване на Портала. Ако не сте съгласни или не можете да се съгласите с тези Правила и условия в която и да е част, моля, не продължавайте с настройването на вашия акаунт и/или използването на Портала.

ВАЖНО: НЕРЕГИСТРИРАНЕ НА ВАШИЯ MAX RACING EXHAUST ПРОДУКТЪТ НЕ НАМАЛЯВА ВАШИТЕ ГАРАНЦИОННИ ПРАВА.

Достъп до Max Racing Портал

Настройване на a Max Racing акаунт за регистрация на Max Racing продукти се предоставя само на физически лица, действащи като такива от свое име и от свое име. Достъпът до портала се предоставя на временна основа и Max Racing си запазва правото да прекрати, промени или допълни портала или която и да е от услугите, предоставяни на портала по всяко време, без предварително уведомление на Max Racingабсолютна дискретност. Max Racing не носи отговорност за последствията от това.

За да използвате портала, е необходим достъп до интернет. Осигуряването на подходящ компютър или преносимо устройство, интернет връзка и всякакъв друг хардуер или оборудване, необходимо за достъп до портала, трябва да бъде предоставено от и за сметка на потребителя.

Max Racing Акаунт

Всеки потребител може да настрои такъв Max Racing акаунт в Портала. По време на процеса на регистрация ще бъдете помолени да въведете своя имейл адрес, който ще се използва като ваше потребителско име. Въз основа на въвеждането на вашия имейл адрес по време на регистрацията, паролата ще ви бъде зададена от Max Racing и се изпраща на посочения имейл адрес заедно с имейл за потвърждение. Регистрацията на вашия профил ще бъде завършена след потвърждаване на регистрацията в съответствие с имейла за потвърждение. Вашето потребителско име и парола ще бъдат необходими за влизане в портала и ще се считат за част от вашата идентификация, освен ако решите да влезете с вашия Google®, Facebook® или друг идентификатор на доставчик на услуги, както е наличен при влизане страница.

Моля, имайте предвид, че в случай на влизане в Портала с вашето Google®, Facebook® или ID на друг доставчик на услуги, се прилагат правилата и условията, политиката за поверителност и други условия на такъв доставчик на услуги. Моля, не забравяйте да ги прочетете, преди да влезете.

Вие се задължавате да пазите потребителските идентификатори и пароли в безопасност и няма да разкривате или позволявате тяхното използване на трети лица. Вие носите отговорност за всяко използване на вашия акаунт, независимо дали е разрешено или неоторизирано. Ако подозирате, че вашето потребителско име и/или парола може да са били компрометирани, моля, променете паролата и ни уведомете незабавно.

Чрез създаване на a Max Racing акаунт, вие потвърждавате, че сте пълнолетни, както е приложимо във вашата страна, и че цялата информация, въведена във формуляра за регистрация или редактирана впоследствие, е истинска и че настройвате Max Racing сметка за себе си. Вие се задължавате да поддържате личната си информация точна и актуална.

Моля, имайте предвид, че процесът на регистрация може да бъде завършен само ако всички задължителни полета са попълнени със съответните данни заедно с регистрация на поне един оригинал Max Racing продукт. Дерегистрация на всички Max Racing продукти може да доведе до пълно изтриване на вашите Max Racing акаунт като такъв.

При подаване на всички необходими данни във формата за регистрация и регистрация a Max Racing продукт и предмет на Max Racingодобрение от, ще получите имейл за потвърждение. Вашият Max Racing акаунтът ще бъде настроен само след като щракнете върху връзката за потвърждение, предоставена в имейла за потвърждение.

Ние си запазваме правото да преглеждаме всеки и всички формуляри за регистрация и да одобряваме или отхвърляме създаването на акаунт по наша собствена преценка. Всеки потребителски акаунт може да бъде деактивиран или изтрит от Akrapovič по всяко време без предизвестие и без отговорност от Akrapovič.

Всеки потребител трябва да има само един активен Max Racing сметка наведнъж. Ще използваме информацията, предоставена при регистрация, във всяка комбинация, за да определим дали конкретен потребител вече има активен Max Racing сметка. Нашите констатации и решение за отхвърляне на регистрация поради друг съществуващ акаунт на същия потребител ще бъдат окончателни, но ви каним да ни уведомите, ако смятате, че сме допуснали грешка.

Всеки акаунт, който няма да бъде използван за влизане в портала повече от 5 (пет) години, се счита за неактивен и може да бъде изтрит от Max Racing без предизвестие. В случай, че установим, че използвате вашия Max Racing акаунт в противоречие с настоящите Общи условия по какъвто и да е начин, вашият акаунт ще бъде изтрит без предизвестие.
Данните, свързани с всеки изтрит акаунт, могат да бъдат допълнително използвани от Max Racing в съответствие с настоящите Общи условия.

Регистрация на продукт(и), допустимост

Всички продукти отговарят на условията за регистрация Max Racing следпродажбени изпускателни системи за автомобили или мотоциклети, произведени на или след 1 януари 2019 г., със сериен номер, гравиран върху системата, които не са били регистрирани преди това от същия или друг потребител. Всеки потребител може да регистрира една или повече Max Racing продукти, от продуктова гама за мотоциклети или автомобили. Моля, имайте предвид, че OEM изпускателните системи и частите от изпускателните системи не отговарят на условията за регистрация на този етап.

За целите на регистрацията на продукта ще бъдете помолени да въведете определена информация, свързана с вашия автомобил, Max Racing продукт и точката на продажба, където сте закупили своя Max Racing продукт. Могат да се обработват само пълни формуляри, за да се определи автентичността на вашия Max Racing продукт.

Проверка на автентичността на вашия Max Racing Продукт

Max Racing продуктите са известни със своето първокласно качество. Нашите клиенти са все по-често подвеждани да купуват фалшиви (фалшиви) продукти, които обикновено са нестандартни по отношение на качеството, както и на използваните материали и евентуално могат да бъдат и опасни. Тъй като фалшивите продукти предизвикват нарастващо безпокойство, всяко нарушение на нашата или на нашите партньори интелектуална собственост се приема много сериозно.

Регистрация на вашия Max Racing продуктът е предназначен да служи като обща индикация за автентичността на вашия продукт. Ако имате някакви съмнения относно автентичността на вашия Max Racing продукт, моля свържете се с нас чрез формата за контакт.

Ако комбинацията от информацията, която въвеждате във формуляра за регистрация, е свързана с типа превозно средство, Max Racing информацията за продукта и продавача съответства на нашите записи, можем да установим с достатъчна степен на сигурност, че въведеният от вас продукт е оригинален Max Racing продукт. В такъв случай ще получите нашия имейл при завършване на процеса на регистрация за този конкретен продукт.

В случай, че представените Max Racing подробностите за продукта не съвпадат с нашите записи, моля, проверете отново данните, въведени в задължителните полета, за да отстраните възможните грешки и да се уверите, че вашият Max Racing продуктът отговаря на условията за регистрация. Ако все още не можем да потвърдим съвпадение, ви предлагаме да се свържете с продавача или точката на продажба, където е закупен вашият продукт, за да определите неговия произход и автентичност. Ако се окаже, че ви е продаден неавтентичен продукт под претекст, че е Max Racing продукт, силно ви препоръчваме да се свържете с продавача и да предприемете действия срещу него чрез компетентните органи, ако е приложимо. В същото време оценяваме информацията за неавтентични/фалшиви продукти, продавани като оригинални Max Racing продукти и следователно ви каним да ни докладвате за всички подобни случаи.

ВАЖНО: Max Racing не предлага заместващ продукт, нито каквато и да е компенсация или следпродажбена поддръжка, гаранция или други услуги във връзка с неавтентични продукти.

Вашето съдържание

Потребителите не трябва да използват своите Max Racing акаунт или качване на каквото и да е съдържание, което може да е по някакъв начин обидно, незаконно, противоречащо на Max Racingинтересите и етиката, или нарушаване на права на трети лица по някакъв начин.

Моля, имайте предвид, че всяко съдържание, качено на портала с помощта на вашия акаунт, може да бъде изтрито по всяко време и най-вероятно ще бъде изтрито при изтриване на вашия акаунт по някаква причина.

С качването на каквито и да било снимки или други материали в Портала, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост, вие потвърждавате, че сте притежател на всички права върху и върху такива материали и давате Max Racing неизключително, безплатно, прехвърляемо, световно разрешение за използване на някои или всички такива материали за всякакви цели Max Racing може да сметне за подходящо, включително реклама, използване в социални медии или всяка друга цел без ограничения във времето и без Max Racing трябва да се позовава на вас или на друго лице като автор и/или притежател на каквито и да е права върху и в такива материали.

Ще обезщетите и запазите Max Racing безвреден в случаите, срещу които са заведени искове или дела за предполагаеми нарушения Max Racing във връзка с Max Racingизползване на качените материали в съответствие с настоящите Общи условия.

Лични данни

Част от информацията, предоставена по време на процеса на регистрация или по време на използването на Портала, може да представлява лични данни. Моля, обърнете внимание, че само задължителните полета трябва да бъдат попълнени, за да завършите настройката на вашия Max Racing акаунт и регистриране на вашия Max Racing продукт. Могат обаче да бъдат предоставени и допълнителни незадължителни данни, някои от които може да са лични, във връзка с които Max Racing предприема същите мерки за защита като изискваните данни.

Безопасността на личните данни е много важна за нас и следователно всички законови изисквания са спазени. Всички лични данни се обработват от Max Racing в съответствие със Закона за защита на личните данни, който е в съответствие с правилата на ЕС за защита на личните данни, или други закони, които могат да се прилагат за нашата обработка на вашите лични данни.

Като завършите процеса на регистрация, вие давате съгласието си вашите лични данни да бъдат събирани, организирани, съхранявани, обработвани, избирани, извличани, използвани и/или унищожавани за целите на комуникацията от Max Racing, нашите филиали или изпълнители и водене на отчет за Max Racing притежатели на акаунти и техните регистрирани продукти за цялото време на съществуване на вашия Max Racing сметки и за допълнителни шест години след това. В допълнение, вие се съгласявате, че вашите лични данни могат да бъдат използвани от Max Racing по всяко време за прилагане на нашите споразумения, разрешаване на спорове, както и за спазване на други наши законови задължения.

Max Racing няма да комбинира личните данни, които въвеждате в Портала, с други данни, получени от други източници.

Ние уважаваме всички ваши права съгласно приложимите закони, включително правото ви на достъп, промяна или блокиране на личните ви данни, или да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни по всяко време. За тази цел, моля, редактирайте своя Max Racing информация за акаунта или ни изпратете писмена заявка чрез онлайн формуляра, наличен на Портала. Ние се ангажираме да преразгледаме или премахнем вашите лични данни от нашата база данни в рамките на 15 дни от получаване на искането.

За да гарантираме безопасността на вашите лични данни, ние ще използваме разумни средства за защита, които са общоприети като подходящи. Ние обаче не поемаме никаква отговорност или отговорност във връзка с безопасността или защитата на личните данни. Вие се съгласявате, че вашите лични данни се съхраняват на сървъри, които се намират в ЕС и може би в изключителни случаи се преместват на сървъри извън ЕС, което няма да повлияе на усилията ни да запазим вашите лични данни в безопасност. Вие потвърждавате, че сървърите, на които се съхраняват лични данни, не са непременно собственост на Max Racing.

Освен обхвата и целите, посочени по-горе, вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети страни, освен в случаите, когато сме задължени да го направим по закон. Освен ако изрично не е посочено друго, ние няма да продаваме, препращаме или предоставяме вашите лични данни на трети страни. За да гарантирате безопасността на вашите данни, моля, излезте от Портала, когато не го използвате.

За подобряване на потребителското изживяване и работата на портала, бисквитките могат да бъдат качени на устройство, използвано за достъп до портала. За повече информация относно бисквитките, моля, вижте Max RacingПолитика за бисквитки.

Вие изрично се съгласявате, че можем също така да събираме и обработваме информацията за вашия IP адрес, която не може да се използва, за да ви идентифицира лично, а само да ни даде информация за общото местоположение, от което се осъществява достъп до Портала.

Нелични данни

При вашата регистрация или използване на портала, ние може да събираме определени нелични данни, състоящи се от данни във форма, която не може да бъде пряко свързана с вас и не позволява вашата идентификация. За избягване на съмнение, моля, имайте предвид, че цялото съдържание на вашата комуникация с нас ще се счита за нелични данни и следователно, моля, пропуснете всички лични данни от основната част на вашите съобщения. В случай, че това не е възможно, моля, маркирайте съответните данни като „лични данни“.

Щраквайки върху „Съгласен съм“, вие ни давате вашето разрешение да използваме неличните данни за каквато и да е цел, включително, но не само, за подобряване на Max Racingпродукти и услуги на, различни статистики, анализи и др. за неограничен период от време без териториални ограничения и право на прехвърляне на трети лица.

Комуникация/ Разговор с потребителя

Всяка комуникация, изпратена от вас чрез електронна поща или онлайн формуляри, може да бъде съхранявана и обработвана от нас, за да ви предоставим отговор и да подобрим качеството на нашите услуги и/или продукти. Може да се използва и за по-нататъшна комуникация с вас.

Освен това вие потвърждавате, че разбирате това Max Racing може да използва вашите отзиви или предложения за подобряване на нашите услуги или продукти, без каквото и да е задължение да ви компенсира.

Max Racing Абонамент

Изпращайки „Старт“, поставяйки отметка или щраквайки върху „Абониране сега“, „Абониране“, вие се съгласявате, че вашите лични данни могат да бъдат записани и запазени също за бъдеща комуникация на марката чрез промоционални или маркетингови материали от Max Racing, нашите филиали или контрагенти. Абонирането за нашия бюлетин не е задължително за завършване на процеса на регистрация или регистрация на продукта и се предлага на потребителите само като опция. Можете да изберете да се отпишете от бюлетина по всяко време, като следвате инструкциите в нашия имейл за потвърждение и всеки бюлетин.

Ако не изпратите „Старт“, като поставите отметка или щракнете върху „Абониране сега“ или „Абониране“, Max Racing няма да ви изпраща промоционални или маркетингови материали, но все пак може да ви изпраща известия, свързани с нашите продукти или услуги, ако това се изисква от закона, или важни известия, свързани с безопасността или законовото съответствие на нашите продукти, по-специално продукти, които сте регистрирали с вашия акаунт.

Всяко съобщение, изпратено до вас в съответствие с това заглавие, ще ви бъде изпратено по електронна поща на имейл адреса, предоставен при регистрацията.

Дерегистрацията от портала или изтриването на вашия профил по каквато и да е причина няма да повлияе на вашия абонамент за Max Racing Бюлетин. В случай, че искате да се отпишете от Max Racing Бюлетин, моля, следвайте съответните инструкции във всяко издание на Max Racing Бюлетин.

Заключителна разпоредба

Нямате право да преотстъпвате правата си по тези Правила и условия на трета страна. Можем да прехвърлим правата или задълженията си по тези Правила и условия на всяко трето лице.

Заглавията на клаузите в настоящите Правила и условия нямат самостоятелно значение и не засягат тълкуването на никоя клауза.

Настоящите Правила и условия с всичките им последващи изменения влизат в сила, когато бъдат публикувани на Портала и се прилагат при всяко използване на Портала.

В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане нищожна или невалидна, валидността на останалите разпоредби не се засяга от това. Всяка нищожна или невалидна разпоредба ще бъде заменена с нова разпоредба, отразяваща първоначалната цел на Правилата и условията във възможно най-голяма степен.

Печатни, канцеларски или други грешки или пропуски в тези Правила и условия подлежат на коригиране без допълнително предупреждение и без никаква отговорност от наша страна.

Max Racing Exhaust-марков хардуерен продукт, съдържащ се в оригиналната опаковка (“Max Racing Exhaust Продукт“) срещу дефекти на производителя в изработката на материалите при нормална употреба за период от ЕДНА (1) ГОДИНА от датата на първоначалната регистрация от крайния потребител-купувач („Гаранционен период“).

Моля, обърнете внимание: Всички искове, направени по Max Racing Exhaust Едногодишната ограничена гаранция на производителя ще се урежда от условията, посочени в този гаранционен документ.

Тази гаранция не важи за неавтентични Max Racing Exhaust маркови продукти, дори ако са опаковани или продавани с Max Racing Exhaust името на фалшивите продукти може да не предоставят собствени гаранции за вас.

Тази гаранция не се прилага:

 • към консумативи като топлоустойчиви влакна, въздушни филтри, почистващи течности и др.
 • до козметични повреди, включително, но не само, драскотини и вдлъбнатини.
 • за повреди, причинени от компоненти или продукти на трети страни.
 • за щети, причинени от инцидент, злоупотреба, неправилна употреба, пожар, контакт с течност, земетресение, наводнение или друга външна причина.
 • за повреди, причинени от неправилно инсталиран продукт.
 • към продукта, който е бил модифициран без разрешението на Max Racing Exhaust.
 • Ако Max Racing Exhaust логото или серийният номер са премахнати или обезобразени.
 • Ако продуктът не е регистриран или с изтекъл срок на годност, или потребителят не може да докаже някоя от регистрираните данни.

Всяка рекламация на продукта покрива само конкретния „продукт“, който не включва никакви такси за доставка, монтаж, застраховка за обработка, мита или данъци.

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт не е точна, пълна или актуална. Материалите в този сайт се предоставени само за обща информация и не трябва да се разчита на тях или да се използват като единствено основание за вземане на решения, без консултация с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко позоваване на материалите в този сайт е на ваша отговорност.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация не е непременно актуална и е само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но ние нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваше отговорност да следите промените в нашия сайт.

Ние си запазваме правото да откаже, за да поставите с нас. Ние може, по наше усмотрение, да ограничи или затвори закупените количества на човек, на домакинството или при поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под същия сметка на клиента, същата кредитна карта, и / или заповеди, които използват същата фактуриране и / или адрес за доставка. В случай, че правим промени или отмени поръчка, ние може да се опита да ви уведомява, като се свържат с електронната поща и / или адрес за фактуриране / телефонен номер, предоставен по времето, за да се направи. Ние си запазваме правото да ограничи или да забрани поръчки, които, по наше решение, се появяват да бъдат поставени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за плащане и сметка за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате профила си, както и друга информация, включително имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на падеж, така че да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при нужда.

Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или да прекратим Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.

Ние няма да носим отговорност пред вас или пред която и да е трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

Пътна безопасност и съответствие: За да избегнете инциденти, моля, използвайте Приложението за регулиране на модификацията на изпускателната система на автомобила отговорно, безопасно и винаги спазвайте местните правила за движение. Използването на звуковия комплект може да повлияе на съответствието на изпускателната система със законовите изисквания, като например емисиите на въздух и/или шум на изпускателната система. Ваша отговорност е да се уверите, че звуковият комплект се използва в съответствие с всички приложими закони и разпоредби.
Използването на приложението по време на шофиране може да причини разсейване, така че избягвайте да работите при обстоятелства, които ви пречат да се съсредоточите върху безопасното шофиране. Обърнете внимание, че използването на звуковия комплект (смяна между отворен и затворен режим) влияе върху реакцията на двигателя и генерирания въртящ момент, причинявайки определени промени в реакцията на автомобила. Винаги вземайте предвид пътя и условията на движение. Използването на Приложението от лица, различни от водача (по-специално деца) и вследствие на това неочаквани промени между отворен и затворен режим при неконтролирани обстоятелства може да изненада водачите, застрашавайки безопасността на пътниците в превозното средство и/или други участници в движението или причиняват неизправности, свързани със смущенията. Вижте раздела за смущения по-долу.

Ограничения на лиценза
Нямате право да копирате (освен ако не е изрично разрешено от това Споразумение), да декомпилирате, да правите обратно инженерство, да разглобявате, да се опитвате да извлечете изходния код на, да модифицирате или създавате производни произведения на Max Racing Продукти, части, компоненти, приложение, всякакви актуализации или част от тях (освен ако е разрешено от приложимото законодателство или от лицензионните условия, уреждащи използването на компоненти с отворен код, включени в приложението).

Не можете да отделяте отделни компоненти на Max Racing Продукти, части, компоненти, приложение за използване при друга употреба, устройство или компютър, не може да ги прехвърля за използване на друго устройство или компютър или да ги използва или част от тях по мрежа и не може да продава, отдава под наем, на лизинг , заемане, разпространение или сублицензиране или преотстъпване по друг начин на права върху Продукта и Приложението изцяло или частично. Права на интелектуална собственост Цялото съдържание, включено в Приложението, включително, но не само, текст, графики, изображения, снимки, файлове (видео, звук, анимация или други) и тяхното оформление са обект на защита от авторско право, индустриална собственост и/или други права . Търговските марки, включително корпоративни лога и емблеми, представени в Max Racing Продукти, части, компоненти и приложения са обект на авторски права, както и права върху търговски марки на Max Racing International Sdn Bhd, неговите лицензодатели или трети лица да ги използват. Нито продажбата, нито прехвърлянето към вас, нито лицензът на Приложението към вас, не ви прехвърля правото на собственост или собственост върху каквито и да било права на интелектуална собственост на Max Racing International Sdn Bhd или неговите лицензодатели, както и не ви предоставя никакви права да използвате търговските марки, марките за услуги или логата на Max Racing Exhaust или неговите лицензодатели. Нямате право да премахвате или променяте търговска марка, лого, авторско право или друга бележка за собственост във или върху Приложението. Всяко възпроизвеждане, техническо или друго манипулиране, превод или друго използване на материалите в Приложението е забранено без изричното предварително писмено съгласие на Max Racing International Sdn Bhd.

В световен мащаб корабоплаването на разположение

Включена услуга за персонализирана декларация.

Международна гаранция

Предлага се в страната на използване

100% Secure Checkout

PayPal / MasterCard / Visa

Споделете пазарската кошница